Social Return

Wij als gezondheidscentrum streven ernaar om iedereen gelijke kansen te geven op de arbeidsmarkt

Binnen onze organisatie hebben we het besef dat er diverse groepen zijn die, om verschillende redenen, moeite hebben om volledig deel te nemen aan het arbeidsproces. Je kunt dan denken aan mensen die gedurende lange perioden werkloos zijn geweest, personen met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid die hun potentieel willen benutten of jongeren met een beperking.

Door het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich comfortabel voelt, streven we ernaar de diversiteit van talenten te benutten en werknemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en zelfvertrouwen.

DimaMed fungeert als een brug tussen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en de arbeidsmogelijkheden die er zijn. We werken samen met lokale bedrijven en organisaties om een netwerk van ondersteuning te bieden, waarbij we niet alleen streven naar professionele ontwikkeling maar ook naar persoonlijke groei. Door middel van deze inspanningen hopen we niet alleen werkgelegenheid te creëren, maar ook bij te dragen aan het vergroten van de inclusiviteit in de bredere maatschappij.

Samengevat is het onze missie als gezondheidscentrum DimaMed een positieve impact te hebben op het leven van degenen die anders wellicht aan de zijlijn van de arbeidsmarkt zouden staan. We geloven dat iedereen waardevol is en dat, door gezamenlijke inspanningen, we een samenleving kunnen opbouwen die openstaat voor de diversiteit van talenten en mogelijkheden.