DimaMed hanteert onderstaand aannamebeleid voor haar vrijwilligers:

In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen DimaMed gaat vervullen.
Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

  • het kennismakingsgesprek.
  • indien van toepassing controle van diverse referenties.
  • het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag).
  • bekend maken met de bij ons geldende gedragscode/gedragsregels.
  • uitreiken van de geldende gedragscode en gedragsregels.
  • evaluatiegesprek na 3 maanden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen DimaMed te ambiëren.
Vertrouwenscontact persoon ; Y Gunduz te bereiken op 075-6707787 of 06-44440217