Jeugdzorg

Contact ons

Hydrotherapy

BOOK THIS TREATMENT

JEUGDZORG

Ondersteuning door onze hulpverleners

Soms zit een gezin in een lastige situatie, waar zij zelf niet meer uitkomen. Onze hulpverleners van gezondheidscentrum DimaMed helpen u en uw gezin met vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Door samen te werken met het kind, het gezin en omgeving proberen wij het probleem op te lossen of hanteerbaar te maken. Het kan heel goed helpen een deskundige van buitenaf mee te laten kijken en te adviseren.

Met de volgende problemen kunt u bij ons terecht:

Kind of jongere met:

 • Psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders
 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeden
 • Ouders met een ziekte of beperking
 • Ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen
 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen (psychiatrisch en/of somatisch)
 • Ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multiprobleemgezinnen
 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden gemiddelde intelligentie
 • Een beneden gemiddelde intelligentie
 • Een lichamelijke beperking en niet- aangeboren hersenletsel
 • Jonge kinderen van 4-18 jaar en hun gezin die gezien hun leeftijd en de complexiteit van de problematiek specifieke kennis, procesdiagnostiek en specifieke ouder/kind interventies behoeven
 • Een gezin dat in een crisissituatie terecht is gekomen
 • Dyslexie
 • Een verslaving: Verslaving gaat vaak gepaard met psychische problemen zoals: depressie, ADHD, angststoornissen
 • Een migratie-achtergrond

Multiculturele jeugdhulpverleners

Wij zijn een multicultureel bedrijf en hebben hulpverleners in dienst met verschillende culturele achtergronden. Dit kan prettig voor u zijn omdat ze bekend zijn met de diverse culturele gewoonten, normen en waarden. Wij hebben oog voor uw persoonlijke levenssituatie.

Het probleem bij het kind/jongere staat meestal niet alleen, maar heeft een relatie met het gezin en de directe omgeving. Met uw toestemming betrekken wij uw omgeving erbij, bijvoorbeeld familie of andere mensen die voor u en uw kinderen belangrijk zijn

Mochten wij u niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, dan verwijzen wij u door voor de nodige hulp.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons, wij staan u graag te woord.

Intake en vergoedingen

Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvende intake. Maak direct een afspraak via onderstaande knop. Tijdens dit gesprek worden alle behandelmogelijkheden met u besproken en een behandelplan op maat voor u opgesteld.

Contact ons