Jeugd & Gezinszorg

Samen vinden we een goede oplossing

Hydrotherapy

JEUGDZORG

Soms zit uw gezin in een lastige situatie, waar u zelf niet meer uitkomt. Onze hulpverleners helpen u en uw gezin dan graag met het oplossen van het probleem of het hanteerbaar te maken. Ook kunt u ons benaderen voor het beantwoorden van vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Door samen te werken met u, uw kind, de rest van het gezin en de belangrijke mensen in uw omgeving lukt het vaak om de situatie snel te verbeteren. Mochten wij u niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, dan verwijzen wij u door voor de nodige hulp.

Met de volgende problemen kunt u als gezin bij ons terecht:

 • Psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders
 • Ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen het gezin
 • Ouders met een ziekte, beperking, verslaving of psychiatrische problemen
 • Een gezin dat in een crisissituatie terecht is gekomen
 • Problemen ontstaan door een migratie-achtergrond
 • Ouders die problemen ervaren met opvoeden

Daarnaast bieden wij ook zorg voor kinderen en jongeren met een specifiek probleem zoals:

 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen en
 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen door een ondergemiddelde intelligentie
 • Een lichamelijke beperking en niet- aangeboren hersenletsel
 • Kinderen van 4-18 jaar die gezien de complexiteit van de problematiek specifieke kennis, procesdiagnostiek en specifieke ouder/kind interventies nodig hebben
 • Dyslexie
 • Verslaving
 • Depressie, ADHD of angststoornissen

 

Multiculturele jeugdhulpverleners

Wij zijn een multicultureel bedrijf en hebben hulpverleners in dienst met verschillende culturele achtergronden. Dit kan prettig voor u zijn omdat ze bekend zijn met de diverse culturele gewoonten, normen en waarden.

Intake en vergoedingen

Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak
Tijdens het intakegesprek worden alle behandelmogelijkheden met u besproken, de kosten van de behandeling en kunnen wij u informeren over vergoedingen waar u mogelijk recht op heeft. Dit gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend.